Pe  data   de   22   septembrie,   proiectul   nostru,   Integrare   sustenabilă   socială   si  educațională prin activități sportive, început acum 4 ani, a sustinut Conferința de închidere   a   proiectului,   eveniment   ce   s- a   desfă șurat   în   cadrul   Universității Nationale de Educație Fizică  și Sport din București în prezența a 137 de invitați.Au participat oficialități de la ministerele de resort, partenerii externi, experții educationali, inspectorii, profesorii, colaboratorii si elevii implicați  în proiectul   Proiectul   nostru   va   continua   cu   5   ani   de   sustenabilitate.

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, în parteneriat cu Norwegian School of Sport Sciences a organizat, vineri, 22 octombrie ora 12 00, Conferința intermediară on line a proiectului predefinit INTEGRARE SUSTENABILĂ SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE La conferință au luat cuvântul, Rectorul UNEFS București, profesor universitar dr. Florin Pelin, coordonatorul proiectului, profesor universitar dr. Gabriel Ghițescu (UNEFS București), reprezentantul partenerilor din Norvegia, profesor universitar Aage Radman (National School of Sport Sciences), din partea Ministerului Tineretului și Sportului, domnul Alexandru Radu- Sef Serviciu – Serviciul Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile, conferențiar universitar dr. Dan Badea – Responsabil Grup Țintă, profesor universitar dr. Doina Croitoru – Expert Incluziune Educațională, doamna Diana Pasat – Expert Implementare și Monitorizare – Studii și cercetări, domnul Gabriel Gâtejoiu – Expert Consiliere – Consiliere, orientare și formare, conferențiar universitar dr. Rareș Stănescu – Expert Comunicare și diseminare cât și profesori și experți regionali ai școlilor implicate în proiect.
Conferința a marcat de asemenea și intrarea în ultimii 2 ani ai proiectului nostru.

Conferința de deschidere a avut loc pe data de 9 septembrie 2019. În fața a 120 de invitați au luat cuvântul, Rectorul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, profesor universitar dr. Florin Pelin, coordonatorul proiectului, profesor universitar dr. Gabriel Ghițescu (Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti), reprezentantul partenerilor din Norvegia, profesor universitar Aage Radman (Norwegian School of Sport Sciences), din partea Ambasadei Norvegiei, consilierul pe probleme legate de granturile SEE și norvegiene, doamna Grete Kristine Ødegaard, reprezentantul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, domnul Florin Mișcă, președintele Asociației Presei Sportive, domnul Dumitru Graur și fostul consilier al Ministerului Educaţiei Naţionale pe problemele minorităților, domnul Vasile Burtea.

Evenimentul  s- a desfăşurat în Sala de Marmură a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.